CÔNG TY TNHH XD – TM TỔNG HỢP PHÚC THỊNH

                                                    Địa chỉ: 27 Chế Lan Viên, Phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

                                                    Thời gian làm việc: Thứ 2 – 7.

                                                    E-mail: CHONGTHAMPHUCTHINH79@GMAIL.com

                                                    Điện thoại: 0256.394.8040909.787702 – 0931.912889