Neomax® 820

Quy cách: Bộ 20 Kg/Thùng – Bộ 9 Kg/Thùng
Liên Hệ: 0909.787702 Nhận Báo Giá
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC
SẢN XUẤT THEO: TCCS 01:2018/NEOMAX