Neomax® Grout C80

QUY CÁCH: Bộ 25 kg /bao
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC
SẢN XUẤT THEO: TCCS 05:2018/NEOMAX