Neomax® Latex ECO

QUY CÁCH: 05 lít/can và 10 lít/can – pH: 7 – 11
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH: 1.01 – 1.04 g/cm
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 13:2018/NEOMAX