Neomax® Latex HC

QUY CÁCH: 05 lít/can và 10 lít/can
KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH: 1.01 – 1.04 g/cmpH: 7 – 11.
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 12:2018/NEOMAX