Tag Archives: Chống thấm màng khò bitum

So sánh chống thấm gốc Polyurethane và chống thấm bằng màng khò

chống thấm gốc polyurathane và chống thấm màng khò

  Thị trường vật liệu chống thấm ngày càng trở nên đa dạng, thay cũ đổi mới với nhiều sản phẩm có tính năng vượt trội. Nhìn chung được các chuyên gia chia thành 4 loại chính: Chống thấm gốc xi măng, Chống thấm gốc Silicate dạng thẩm thấu, Chống thấm gốc Bitum Polymer và […]