Neomax® Sepcon

QUY CÁCH: 5 lít/can – 10 lít/can – 200 lít/phuy
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 20:2018/NEOMAX