Neomax® C102 Plus

QUY CÁCH: 5 kg/thùng – 20 kg/thùng
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 11:2018/NEOMAX